Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
BlackRock pro bono - Felhívás civil szervezetek számára
Kiíró:
BlackRock Hungary Kft.
Határidő:
03/04/2019
Érvényes:
03/04/2019
Tárgymutató:
szakmai támogatás civil szervezeteknek
Pályázhat:
magyarországi civil szervezetek
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

BlackRock pro bono Felhívás civil szervezetek számára

A BlackRock Hungary Kft., a világ vezető vagyonkezelőjének budapesti irodája az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével 2019-ben elindítja pro bono programját, melynek keretén belül meghatározott területeken szakmai támogatást nyújt a magyarországi civil szervezetek számára.

A BlackRock nemzetközileg elismert társadalmi felelősségvállalás programjának egy új eleme ez a most induló program. A BlackRock olyan projekteket kíván támogatni, melyek összhangban állnak a számára kiemelt jelentőséggel bíró jövedelem-, megtakarítás- és közösségfejlesztési értékekkel az alábbi területeken tevékenykedő szervezetek bevonásával:
- kisebbségek/roma közösségek;
- hátrányos helyzetű csoportok;
- női érdekvédelem és tehetséggondozási programok.
E területek mellett a Szervezők nem zárják ki további innovatív, komoly társadalmi hatást generáló projektötletek kiválasztását.

Kinek szól?
Olyan alapítványok, civil szervezetek jelentkezését várjuk elsősorban, amelyek kellő kapacitással és elszántsággal rendelkeznek a szervezetük részben vagy (hosszabb távon akár) egészében történő fejlesztése érdekében, s megfelelően előkészített, kivitelezhető, a szervezet vezetősége által is támogatott projektet kívánnak megvalósítani a megjelölt tudásterületek felhasználása révén.

A szerveztek az alábbi területeken vehetik igénybe a szakmai támogatást:
- Informatikai tervezés és fejlesztés: Software-ek, (web- vagy mobil alapú) applikációk, informatikai megoldások tervezése és ezek fejlesztésében való részvétel. A fejlesztési folyamat tervezési módszertanának és gyakorlatának, valamint a sikeres fejlesztési folyamat megvalósításához szükséges ismeretek elsajátítása. Az informatikai projektek során használt módszertanok (pl. agilis módszertan) átadása. Digitális ügyfélélmény átvilágítás és az ügyfélélmény növeléshez szükséges feltételek elsajátítása.
- Adatelemzés és adatkezelési megoldások: Adatbázisok tervezése, fejlesztése és adatok kezelése különböző adatbázis kezelő megoldások segítségével (pl. Excel, Visual Basic, SQL, Python). Adatgyűjtési és kezelési folyamatok tervezése. Adatokból információ kinyerésének és megjelenítésének tervezése es kivitelezése.
- Üzleti tervezés és tanácsadás: Projektek vagy folyamatok megtervezése, a szervezet folyamatainak átvilágítása és segítése a sikeres projekt megvalósítás érdekében. Szolgáltatások vagy programok megfelelő előállításának és tervezésének támogatása, a tervezés és kivitelezés eszközeinek, gyakorlatának és módszertanának az átadása.
- Pénzügyi tanácsadás és oktatás: A mindennapi pénzügyekben való eligazodás segítése oktatás, tanácsadás vagy közös tervezés formájában egyéneknek vagy csoportoknak (kortól és háttértől függetlenül). Vállalatok, szervezetek számára pénzügyi tervek, kimutatások és elemzések készítése.
- Humán erőforrás stratégia és folyamatok tervezése: Toborzás és kiválasztás folyamatainak tervezése. Felkészítés a munkaerőpiacra való belépésre és érvényesülésre. Munkavállalók, partnerek vagy közösségek számára soft skill és humán fejlesztési tréningek tervezése (pl. interjú felkészülés, inklúzió és diverzitás, design thinking, visszajelzések rendszere).
- Marketing stratégia kialakítása és kommunikáció: Projektek, programok vagy termékek különböző marketing stratégiájának, csatornáinak, üzeneteinek és felületeinek megtervezése.

Mire számíthat a kiválasztott szervezet?
A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő komplex tudás, tapasztalat és képességek segítségével igyekszünk a szervezeti igényeknek legjobban megfelelő erőforrásokat s a legnagyobb motivációval bíró kollegákat rendelkezésre bocsájtani, hogy a projektszervezetre kifejtett közvetlen és közvetett társadalmi hatás minél jelentősebb lehessen.
A szervezetek termék-, projekt- vagy szolgáltatásfejlesztésre, vagy akár egy tervezett fejlesztés kapcsán konzultációra is igénybe vehetik a munkatársainak a szaktudását.

A BlackRock pro bono program elemei
1. Diagnózis felmérés, melyen a kiválasztott szervezetek megismerése és a megoldandó probléma feltérképezése megtörténik a támogatást biztosító csapat vezetői által a későbbi szakértői beavatkozás megfelelő megtervezése érdekében.
2. Pro bono maraton a támogatási program fő eleme, mely egy egész napos gyakorlatorientált projektfejlesztő csapatmunka a kiválasztott szervezet, illetve a BlackRock munkatársainak részvételével (reggeltől, késő délutánig tartó intervallum).
3. Utánkövető konzultációs alkalmak, melyek a maraton folytatásaként valósulnak meg 3-6 hónapos időintervallumban a feladat specifikációja szerint, a csapatvezető erre vonatkozó döntése és iránymutatása alapján.

A sikeres programot követően a szervezetek számára lehetőség nyílik a BlackRock számos más társadalmi felelősségvállalási programjában való részvételre és további együttműködésre rövid és hosszú távon.

A BlackRock pro bono maraton céljai
a) Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára annak érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani.
b) Az üzleti és a nonprofit szféra találkozásában rejlő alkotó szinergiák kiaknázása a szélesebben értelmezett közösség érdekében.
c) A szervezetek működési hatékonyságának javítása az üzleti szféra tudásának, tapasztalatának és módszertani ismertéinek az átadásával.
d) Kellően előkészített reális és konkrét projektek megvalósításának támogatása.
e) Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött.
f) Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása.
g) Közvetlen kapcsolatteremtés a BlackRock számara kiemelt területeken aktív szervezetekkel.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat
A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, non-profit szervezet és társadalmi vállalkozás számára.
A jelentkezést online 2019. március 4. 18 óráig lehet beadni a https://bit.ly/2ShD6rZ cím alatt található pályázati felületen.
A pályázati anyagban kerüljön röviden bemutatásra, hogy milyen területen működik a szervezet, mi okoz kihívást számára. Ezek alapján közösen pontosításra kerül az igényelt beavatkozás és annak fenntartásnak és működtetésének a garanciái. Minél kézzelfoghatóbb a kihívás és a várható beavatkozás, annál nagyobb az esélye, hogy az kiválasztásra kerülhet, de nem elvárás, hogy olyan szakmai részleteket fejtsen ki a pályázat, mellyel kapcsolatban nem rendelkezik gyakorlati ismerettel. Az elnagyolt és túl általánosságban megfogalmazott szervezeti igények elutasításra kerülhetnek.
A pályázatokat a BlackRock és az ÖKA közösen bírálja el a meghirdetett szempontok figyelembevételével. A kiválasztott szervezetek részletes tájékoztató anyagot kapnak, s képviselőjük által nyilatkozatban garantálják a részvétel feltételeinek betartását.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:
- Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése.
- A fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása.
- A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása.
- Részvétel 2 - 4 felkészült munkatárssal a szervezeti diagnózis eseményen, a pro bono maratonon, illetve a konzultációs alkalmakon.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:
- A szervezet célkitűzésének illeszkedése a BlackRock számára kiemelt jelentőséggel bíró jövedelem-, megtakarítás- és közösségfejlesztési értékekkel.
- A szervezet átláthatósága, hírneve és hitelessége.
- A támogatandó ügy társadalmi jelentősége.
- A megoldandó feladat / probléma megfelelő megfogalmazása.
- A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége a megfelelő hatás elérése érdekében.

A kiválasztás a szempontrendszerek egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet már nagyobb és jobban intézményesült, de a szervezet mérete legyen akkora, hogy elbírja a projekt jelentette plusz terhelést, és a projekt kifejthesse a hatását és minél jobban valóra válhassanak a tervezés során megfogalmazott elképzelések. Mindezen okokból kiindulva, a szervezetek részvételéről a végső döntés az első személyes találkozást jelentő diagnózis után hozzák meg a Szervezők.

Nem pályázhat:
- olyan szervezet, mely működése során bármely alapú megkülönböztetést végez, úgymint kor, nemi, faji, etnikai vagy társadalmi származás, vallás vagy meggyőződés, nemzeti kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, vagy szexuális irányultság alapján
- vallási szervezet
- politikai párt
- politikai párt által alapított alapítvány / egyesület munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet.

Egyéb szabályok
- Egy szervezet összesen egy pályázati anyagot nyújthat be.
- A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor a BlackRock a pro bono program keretében a szakmai segítségnyújtáson túl egyéb támogatást nem biztosít automatikusan a kiválasztott szervezetek számára.
- A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
- A Szervezők fenntartják a jogot a részvételi feltételek és a megvalósítás menetének megváltoztatására.

Kapcsolat:
Önkéntes Központ Alapítvány
F. Tóth András
E-mail: ftoth.andras[kukac]onkentes.hu
http://onkentes.hu/hirek/blackrock-pro-bono-program

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum