Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Digitális Módszertárba való megjelenés
Kiíró:
Tempus Közalapítvány
Határidő:
08/17/2018
Érvényes:
08/17/2018
Tárgymutató:
digitális módszertárba való megjelenés
Pályázhat:
pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY DIGITÁLIS MÓDSZERTÁRÁBAN VALÓ MEGJELENÉSRE - 2018

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára az IKT eszközök kreatív használatával kapcsolatos módszertani ötletek tárhelye. A Módszertár gazdagítására idén is Felhívást teszünk közzé: július 9. és augusztus 17. között várjuk azok jelentkezését, akik megosztanák saját ötleteiket a Digitális Módszertár felhasználói számára. A feltöltött módszertani ötleteket szakértők értékelik, amelyek közül a legjobbnak ítélt ötletek Digitális Pedagógus Díjat kapnak. A díjazottaknak szakmai kiadványainkban és a 2018 novemberében megrendezésre kerülő Digitális Konferencia 2018 szekcióiban is lehetőséget adunk a bemutatkozásra.

HÁTTÉR
A Tempus Közalapítvány (TKA) 2012 novemberében hozta létre a Digitális Módszertárat, az IKT eszközök kreatív használatát bemutató módszertani ötletek terjesztése céljából. A Tempus Közalapítvány Tudástár felületén a Digitális Módszertárban lévő ötletek keresését többféle szűrési kategória segíti és lehetőség van az ötletek megosztására is. A 2013-2017 között átadott Digitális Pedagógus Díj díjazottainak listája, a Módszertárról és a díjazottakról készült kisfilmek, valamint a Digitális Konferenciák anyagai elérhetőek honlapunkról.

A DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR ÁTFOGÓ CÉLJAI
A Digitális Módszertár a köznevelés terén, a gyakorlatban hasznosítható ötleteket és eszközöket gyűjt össze és mutat be, a következő átfogó célokra építve:
- tudásmegosztás;
- digitális kultúra és digitális írástudás erősítése, tudatosítása; digitális kompetenciák fejlesztése;
- a közösségi tanulás és a jó gyakorlatok megosztásának összekapcsolása az IKT eszközeivel;
- modern tanulási formák és csatornák kialakítása;
- az ötletek felhasználása, adaptálása a napi gyakorlatba.

KI JELENTKEZHET IDÉN?
A Felhívásra pedagógusok, pedagógusok együttműködő csoportjai (tanárpárok vagy tanári csoportok), pedagógiai szakmai munkaközösségek, illetve pedagógusképzésben részt vevő hallgatók jelentkezését várjuk.

MIVEL LEHET JELENTKEZNI?
A Digitális Módszertárba jelentkezni olyan, a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentum (pl. óravázlat, tematikus terv, projektterv) bemutatásával lehet, amely
- kapcsolódik a Felhívás fent felsorolt átfogó céljaihoz;
- kreatív, innovatív digitális pedagógiai ötletet mutat be a felhasználást segítő részletezettséggel, illetve az ötlet adaptálását támogató csatolmányokkal, dokumentumokkal, sablonokkal;
- a tanórákon vagy tanórán kívüli tevékenységekben is hasznosítható.

MI ÁLL A 2018-AS FELHÍVÁS FÓKUSZÁBAN?
Az utóbbi években az IKT eszközök, digitális pedagógiai innovációk terjedése felgyorsult: a leginkább felszerelt iskolák és leginkább nyitott tanárok köréből kilépve több ezer pedagógust, iskolavezetőt és döntéshozót késztetett oktatásmódszertani változtatásra a digitális átalakulás. Erre építve az idei Felhívás fókuszában a mindenki számára elérhető digitális innovációk és digitális pedagógiai megoldások állnak. Egy tanóra vagy projekt tervezésekor számos körülményt kell figyelembe venni, de a hangsúly mindig a tanulók igényein, lehetőségein, az életkori sajátosságaikon van. Pedagógusként egyformán törődnünk kell a sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű vagy speciális tantervet igénylő tanulókkal ugyanúgy, mint a tanulási nehézséggel nem rendelkező, többségi tanulókkal, de a differenciált oktatási környezet minden tanulónak jár, hiszen minden tanuló egyedi. A Felhívás keretében így kifejezetten előnyben részesítjük idén a tanulói igényeket figyelembe vevő, a tanulók igényeire és előzetes ismereteire, készségeire és tudására tudatosan építő, az egyéni tanulási utakat támogató módszertani ötleteket.

MELY ÖTLETEK KERÜLHETNEK BE A DIGITÁLIS MÓDSZERTÁRBA?
Az ötletek feltöltését és értékelését követően minden olyan ötlet bekerül a Módszertárba, amely megfelel a jelen Felhívás általános feltételeinek és szempontjainak. Fontos körülmény, hogy amennyiben a feltöltő korábban már részt vett egyéb digitális programokban vagy továbbképzésekben, és az itt szerzett ötletekből átvesz adaptálási céllal, akkor részletesen fejtse ki jelen pályázatában, hogy az átvett anyaghoz képest mi az ő saját hozzáadott pedagógiai értéke.

KI NYERHETI EL A DIGITÁLIS PEDAGÓGUS DÍJAT?
A Digitális Módszertárba bekerült ötletek közül díjban olyan módszertani ötlet részesülhet, amely
- a Felhívás megadott időszakán belül (2018. július 9.-augusztus 17.) kerül feltöltésre;
- eleget tesz a 2018-as Felhívás fókuszának;
- világos, innovatív pedagógiai célokat fogalmaz meg;
- az ötletet a pedagógiai folyamatba ágyazottan mutatja be egy téma feldolgozásán keresztül;
- a tanulók fejlesztését, tevékenységeit támogató fejlesztő pedagógiai eszközrendszert mutat be;
- a tanulókat fejlesztő értékelés és átgondolt értékelési stratégiák mentén vonja be a folyamatba;
- a jelentkező(k) által önállóan kidolgozott és kipróbált, saját módszertani ötletet küld be;
- célja a pozitív tanulási attitűd kialakítása, a tanulóközpontú megközelítés erősítése;
- bárki számára elérhető program/szoftver/platform/alkalmazás felhasználását célozza meg;
- felhasználóbarát (érthető, jól illusztrált, ésszerű és elegendő terjedelmű) formában teszi közzé;
- hiteles képet nyújt a módszer használatáról, annak előnyeiről, nehézségeiről, tapasztalatairól;
- kellően részletezett, kidolgozott és alapos;
- adaptálhatósága széles körű és javaslatot tesz az alternatív felhasználás formáira, lehetőségeire;
- továbbá előnyt jelent, ha a módszertani ötlet:
0 korábban nem került publikálásra;
0 nagyobb egységek (tematikus terv, projektterv) feldolgozását célozza;
0 differenciált módon mozdítja elő a mindenki számára elérhető digitális megoldásokat;
0 több pedagógus együttműködésében valósul meg.

Ugyanazon jelentkező több kidolgozott ötletet is feltölthet, de ugyanazon feltöltő adott évben csak egy díjat nyerhet el. A korábbi évek felhívásainak keretében, vagy azoktól függetlenül, jelen Felhívás meghirdetését megelőzően a Digitális Módszertárba már beküldött ötletekkel nem lehet újra jelentkezni.
A szakértők és a Felhívás kiírója által legjobbnak ítélt ötletek nyerhetik el a Digitális Pedagógus Díjat. A Felhívás eredményét, illetve a legjobbnak ítélt ötleteket a Tempus Közalapítvány kiadványaiban és honlapján, a Digitális Konferencia 2018 rendezvényén, valamint a médiában is bemutatjuk.

ÜTEMEZÉS:
1. A Felhívásra jelentkező ötletek fogadásának kezdete: 2018. július 9. 0:00
2. A feltöltések határideje: 2018. augusztus 17. 23:59
3. a Felhívásra jelentkezők tájékoztatása, a díjazott ötletgazdák értesítése: 2018 októberében
4. a Digitális Pedagógus Díjak átadása és a díjazottak bemutatkozása: 2018 novemberében

A JELENTKEZŐ VÁLLALJA, HOGY:
- az általa benyújtott, a feltöltéssel nyilvános adatbázisba kerülő anyagon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Felhívás kiírójának felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná;
- az általa készített anyagot a Felhívás kiírója további ellentételezés nélkül felhasználhatja elektronikus és nyomtatott kiadványok, prezentációk készítéséhez, illetve közzéteheti az interneten (az ötletgazda megnevezésével);
- az ötlet díjazása esetén a Tempus Közalapítvánnyal kötendő megbízási szerződés értelmében vállalja, hogy a díjazott ötletet bemutatja a Digitális Konferencia 2018 rendezvényen, illetve egyeztetés alapján a TKA tematikus rendezvényein, kiadványaiban, illetve vállalja a Tudástár népszerűsítését, kiadványokban és sajtóanyagokban való közreműködést.
- rendelkezésre áll a Felhívás eredményeiről szóló tájékoztató tevékenységhez;
- javaslatot tesz a továbbfejlesztési lehetőségekre az adaptálhatóság szempontjából;
- hozzájárul a regisztráció során megadott adatainak kezeléséhez.

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY VÁLLALJA, HOGY:
- a díjazottal megbízási szerződést köt a fenti pontban vállalt tevékenységekre;
- a díjazottaknak a rendelkezésre álló keret és a díjazottak számának függvényében pénzdíjazást ad;
- a díjazottak számára biztosítja a Tempus Közalapítvány kiadványaiban, honlapján, illetve a médiában való megjelenést.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
Jelentkezni 2018. július 9-től a Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárának felületén (http://www.digitalismodszertar.tka.hu), az itt elérhető online platformon egy egyszerű regisztrációval és az ötlet(ek) feltöltésével lehet (FELTÖLTÉS gomb > DIGITÁLIS MÓDSZERTÁR szekciót kiválasztva), mely egyúttal a jelentkező adatainak, motivációjának, illetve a módszertani ötlet leírásának megadását és segédanyagainak (kép, videó, link, stb.) feltöltését is jelenti.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. AUGUSZTUS 17. 23:59
(A honlap adatbázisában rögzített beérkezési határidő)

JELENTKEZÉSI FELÜLET:
http://www.digitalismodszertar.tka.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Baranyi Diána referens
Györgyi-Ambró Kristóf referens
Farkas Bertalan Péter projektkoordinátor

ELÉRHETŐSÉGEINK:
E-mail: modszertar@tpf.hu
Telefon (központi): (+36 1) 237 1300
TKA általános ügyfélszolgálat: (+36 1) 237 1320

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum