Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Országos Tornaterem Felújítási Program
Kiíró:
Magyar Kézilabda Szövetség
Határidő:
01/31/2020
Érvényes:
01/31/2020
Tárgymutató:
tornaterem felújítási program, országos
Pályázhat:
felújítással érintett ingatlan tulajdonosa (települési önkormányzat, Magyar Állam a továbbiakban: ingatlan tulajdonosa), vagy vagyonkezelője (tankerületi központ, vagy az önkormányzat, vagy az állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, a Magyar Állam által vagyonkezelésbe adott ingatlanok vagyonkezelője, a továbbiakban: ingatlan vagyonkezelője)
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Országos Tornaterem Felújítási Program

Pályázati felhívás és útmutató a
Magyar Kézilabda Szövetség
Országos Tornaterem Felújítási Programjához
1. BEVEZETÉS
A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) folytatva a 2015/2016-os támogatási időszakban megkezdett létesítmény-fejlesztéseket, újabb tornaterem/tornacsarnok felújítási, valamint strandkézilabda és kültéri pályaépítési programot támogató nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázat meghirdetésének konkrét célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas sportcsarnokok, tornatermek korszerűsítése, strandkézilabda pályák fejlesztése, kültéri kézilabda pályák építése és ez által a kézilabda utánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése érdekében.
A fejlesztések összhangban az MKSZ hosszú távú stratégiai fejlesztési koncepciójával, a látvány-csapatsport finanszírozási konstrukcióban, az MKSZ sportágfejlesztési programja keretében kerülnek megvalósításra.
A jelen pályázati kiírás alapján, három kategóriában lehet pályázatot benyújtani:
I. Pályázati kategória - Komplex sportcsarnok és tornaterem-felújítási program;
II. Pályázati kategória - Strandkézilabda fejlesztési program;
III. Pályázati kategória - Kültéri kézilabdapálya fejlesztési program.
Ahol jelen pályázati kiírás nem határoz meg egyedi feltételeket az egyes pályázati kategóriáknál, a kiírásban szereplő információk valamennyi kategóriára vonatkoznak. Az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó speciális szabályokat a kiírás egyedileg tartalmazza.

2. PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA
Jelen kiírásban pályázó csak a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa (települési önkormányzat, Magyar Állam a továbbiakban: ingatlan tulajdonosa), vagy vagyonkezelője (tankerületi központ, vagy az önkormányzat, vagy az állam kizárólagos tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, a Magyar Állam által vagyonkezelésbe adott ingatlanok vagyonkezelője, a továbbiakban: ingatlan vagyonkezelője) lehet.
Az MKSZ szándékában áll az egyházi tulajdonú ingatlanok tekintetében is lehetőséget biztosítani a pályázat benyújtására, a hatáskörrel rendelkező minisztériumok állásfoglalásai függvényében. A minisztériumok visszajelzésekről tájékoztatást nyújt az MKSZ.

A. I. pályázati kategória
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője.
A pályázaton kizárólag a felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:
- olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján -, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban vesz részt; vagy
- a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlan olyan oktatási intézmény használatában áll, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói - az erről kiállított külön igazolás alapján - az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; vagy
- olyan, az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll szakmai együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján -, amely részt vesz a Kézilabdázás az iskolában elnevezésű programban, vagy az iskola tanulói - az erről kiállított külön igazolás alapján - az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken;
- a jelen pályázaton érintett ingatlanon a látvány-csapatsport támogatás, illetve az MKSZ korábbi években kiírt Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében nem valósított meg, illetve nincs folyamatban ugyanazon műszaki tartalommal tárgyi eszköz beruházás, felújítás.
A pályázaton részt vehet az a pályázó is, aki az MKSZ korábbi években kiírt Országos Tornaterem Felújítási Programja alapján hajtott végre fejlesztéseket, feltéve, hogy a pályázónak a jelen pályázata nem ugyanazon műszaki tartalmú beruházásra vonatkozik. Ellenkező esetben a pályázat automatikusan érvénytelennek minősül.
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat az I. kategória mellett, a II. és a III. pályázati kategóriák szerinti fejlesztésre is.

Az I. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás MKSZ által elvárt minimális tartalmi követelményei:
- az adott pályázati kategóriában meghatározott bajnokságban, versenyeken részt vevő szervezet szakmai munkája a fejlesztéssel érintett létesítményben hosszú távon biztosított kell legyen;
- a megállapodás időbeli hatálya minimum öt év;
- a szakmai munka (edzések, mérkőzések) időbeosztása a megállapodás keretében pontosan rögzítésre kerül.

B. II. pályázati kategória
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője.
A pályázaton kizárólag a tárgyi eszköz beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:
- olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján -, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban részt vesz.

C. III. pályázati kategória
A felújítással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője.
A pályázaton kizárólag a beruházással érintett ingatlan tulajdonosa, vagy vagyonkezelője vehet részt, amely megfelel a következő kritériumoknak:
- olyan, a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként nyilvántartott sportszervezettel áll szakmai együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján -, amely az MKSZ által szervezett bajnokságban részt vesz; vagy
- a tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlan olyan oktatási intézmény használatában áll, amely részt vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy az iskola tanulói - az erről kiállított külön igazolás alapján - az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban; vagy
- olyan az ingatlan fekvése szerinti településen található oktatási intézménnyel áll szakmai együttműködésben - köztük létrejött megállapodás alapján -, amely részt vesz a Sulikézi Fesztiválon, vagy az iskola tanulói - az erről kiállított külön igazolás alapján - az MKSZ és a Magyar Diáksport Szövetség közti megállapodás szerint meghirdetett versenyeken kézilabda sportágban.
A II. és III. pályázati kategóriában hivatkozott szakmai együttműködésről szóló megállapodás minimális tartalmi követelményeit az MKSZ nem határozza meg.

3. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ BERUHÁZÁSOK
A. I. pályázati kategória
Az MKSZ a felújítási programhoz kapcsolódó pályázat keretében a pályázó szakmai programjához kapcsolódóan elsősorban, de nem csak kizárólag szabvány méretű kézilabda pályával rendelkező (20 x 40 méter) tornacsarnok/tornaterem és/vagy a hozzá tartozó sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek esetében, az alábbi felújítást valósíthatja meg:
1. Tornacsarnok
a) Homlokzatfelújítás:
i. homlokzati hőszigetelés;
ii. külső nyílászáró csere;
b) Tetőfelújítás:
iii. tetőfelújítás;
iv. tető hőszigetelés;
c) Pályaburkolat:
v. sportpadló felújítás, csere;
vi. sportpadló védelem;
d) Belső felújítás:
vii. belső felújítás, falazás, felületképzés (festés, vakolás, burkolás);
viii. belső nyílászáró csere;
e) Lelátó:
ix. lelátó felújítás, üléscsere;
x. mobil lelátó beszerzése, beépítése;
f) Épületgépészeti munkák:
xi. csarnok szellőzőrendszer kialakítása, felújítása;
xii. fűtésrendszer felújítása, kiépítése;
xiii. hűtésrendszer felújítása, kiépítése;
xiv. vízellátás-csatornázási munkák;
g) Elektromos munkák:
xv. világítás korszerűsítés;
xvi. elektromos hálózat felújítása, fejlesztése;
xvii. megújuló energiaforrás kialakítása, fejlesztése;
xviii. biztonsági kamerarendszer;
xix. beléptető rendszer;
xx. hangosítás;
xxi. riasztórendszer;
h) Kiegészítő elemek:
xxii. térelválasztó;
xxiii. labdafogó háló és tartószerkezet;
xxiv. kapu, kapuháló (kézilabda);
i) Egyéb:
xxv. a fenti kategóriákba nem sorolt felújítási és építési munkák;

2. Egyéb sportcélú kiszolgáló létesítmények, helyiségek (pl. öltözőegységek, szertár, raktár, közlekedő, konditerem, előcsarnok stb.)
a) Homlokzatfelújítás:
i. homlokzati hőszigetelés;
ii. külső nyílászáró csere;
b) Tetőfelújítás:
i. tetőfelújítás;
ii. tető hőszigetelés
c) Belső felújítás:
i. belső felújítás, felületképzés (festés, vakolás, burkolás);
ii. belső nyílászáró csere;
iii. bútorozás;
d) Épületgépészeti munkák szellőzőrendszer kialakítása, felújítása:
i. fűtésrendszer felújítása, kiépítése;
ii. hűtésrendszer felújítása, kiépítése;
iii. vízellátás-csatornázási munkák;
e) Elektromos munkák:
i. világítás korszerűsítés;
ii. elektromos hálózat felújítása, fejlesztése;
iii. megújuló energiaforrás kialakítása, fejlesztése;
iv. biztonsági kamerarendszer;
v. beléptető rendszer;
vi. riasztórendszer;
f) Egyéb:
i. fenti kategóriákba nem sorolt felújítási és építési munkák
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles felújítások támogatottak.

B. II. pályázati kategória
Az MKSZ a strandkézilabda programhoz kapcsolódó pályázat keretében, a szakszövetség által meghatározott típustervnek megfelelő műszaki paraméterek szerinti, strandkézilabdázásra alkalmas pályák létrehozását, továbbá már meglévő strandkézilabda pályák korszerűsítését támogatja.
A pályázat tartalma pályaépítés esetén: programonként két darab, az európai versenyszabványoknak megfelelő strandkézilabda pálya kialakítása.
A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra:
- 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú (http://www.sport-transfer.eu/beach-handball);
- 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú (http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.html);
- 33 x 18 m-es homokos felület / pálya, megfelelő előkészítéssel és homokvastagsággal;
- Labdafogó háló 12 x 7 m / pálya (háló például: 3star márkájú).
A pályázat tartalma pálya felújítása esetén - 1 db pálya esetében meghatározott műszaki tartalom:
- 1 pár kapu / pálya (például: Sport Transzfer márkájú (http://www.sport-transfer.eu/beach-handball);
- 1 pályavonal / pálya rendszer (például: Trial márkájú (http://www.trialitaly.eu/prodotti-48.htmlb);
- Homokpótlás: 20 cm plusz homok a pályára = 90 m3 / pálya;
- Labdafogó háló és tartóoszlop 12 x 7 m / pálya (háló például 3star márkájú).
Egy pályázó több, de legfeljebb négy darab pálya felújítására is pályázhat.
Ugyanazon pályázó nem jogosult a strandkézilabda pálya építésére, illetve felújítására irányuló pályázat benyújtására.
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat az I. pályázati kategória mellett, a II. pályázati kategória szerinti fejlesztésre is.
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások támogatottak.

C. III. pályázati kategória
Az MKSZ a pályázat keretében, a szakszövetség által meghatározott típustervnek megfelelő műszaki paraméterek szerinti, kültéri kézilabdázásra alkalmas pályák létrehozását támogatja.
A pályaépítés a következő együttes műszaki tartalommal kerül kiírásra:
a. Kültéri pályaépítés meglévő burkolatra:
- Meglévő, szabvány méretű szilárd burkolatú sportpálya felület részleges javítása, helyreállítása, vízelvezetés kiépítése; (meglévő palánk, háló, padok, egyéb építmények, utcabútorok , növényzet eltávolítása, gyökérmentesítés a pályázó feladata)
- 22 m x 42 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag burkolattal; modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm;
- Játéktér felfestés;
- Az alapvonalak mentén összesen 44 m hosszon 5m magas labdafogó háló tartószerkezettel;
- 1,1 m magas palánkrendszer128 m hosszon két db egyszárnyú kapuval kiépítve;
- 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval.
b. Kültéri pályaépítés zöldmezős beruházásként:
- 22 m x 44 m Szilárd alapburkolat kialakítása a meglévő területen, vízelvezetés kiépítése;
- 22 m x 44 m méretű elemes sportpálya burkolat minősített, UV-álló műanyag burkolattal; modul sportpadló minimális vastagsága 15 mm;
- Játéktér felfestés;
- Az alapvonalak mentén összesen 44 m hosszon 5 m magas labdafogó háló tartószerkezettel;
- 1,1 m magas palánkrendszer 132 m hosszon két db egyszárnyú kapuval kiépítve;
- 2 db szabvány méretű, rögzített kézilabda kapu hálóval.
Ugyanazon pályázó által benyújtható pályázat a III. pályázati kategória mellett, az I-II.. pályázati kategória szerinti fejlesztésre is.
A pályázat keretében kizárólag a nem építési engedély köteles beruházások támogatottak.

4. A PÁLYÁZATON IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
1. Az elnyerhető támogatás maximális keretösszege
A pályázat meghirdetésekor a felújítás megvalósítására tervezett teljes beruházási keretösszeg (a továbbiakban: Tervezett keretösszeg): 2.400 (azaz kettőezernégyszáz) millió forint.
Ezen összeg jelen pályázat szerinti felhasználásának feltétele, hogy az MKSZ a sportágfejlesztési programját - és ezen belül a sportcsarnok/tornaterem felújítást, strandkézilabda építést és felújítást, valamint a kültéri kézilabda pálya kialakítást - az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) jóváhagyja és e programelem tekintetében az MKSZ-hez ténylegesen beérkezzen a megvalósításhoz szükséges tervezett teljes támogatás mértéke.
Amennyiben a Tervezett keretösszeg - a jóváhagyott sportfejlesztési program, vagy a beérkezett támogatás miatt - kevesebb, az MKSZ a tényleges, befolyt támogatási összeg figyelembevételével, a rendelkezésre álló keretösszeg kimerítéséig hagyja jóvá a pályázatokat.
2. A pályázható teljes beruházási érték alsó és felső határa pályázónként

A. I. pályázati kategória
Alsó határa: bruttó 30 millió forint.
Felső határa: bruttó 300 millió forint.

B. II. pályázati kategória
Az MKSZ által - a 3.B. pont szerint - meghatározott pályaépítéshez tartozó műszaki tartalom ellenértéke bruttó 20,27 millió forint.
Az MKSZ által - a 3.B. pont szerint - meghatározott pálya felújításához tartozó műszaki tartalom ellenértéke bruttó 5,34 millió forint/pálya.

C. III. pályázati kategória
Az MKSZ által - a 3.C.a. pont szerint - meghatározott műszaki tartalom ellenértéke bruttó 34,6 - 37,7 millió forint, attól függően, hogy a meglévő szabvány méretű burkolat milyen mértékben szorul javításra, felújításra.
Az MKSZ által - a 3.C.b. pont szerint - meghatározott műszaki tartalom ellenértéke bruttó 50,7 millió forint, amely a területi adottságok függvényében változhat.

5. A FEJLESZTÉS LEBONYOLÍTÁSA, FINANSZÍROZÁSA
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló jogszabályok keretfeltételei lehetőséget adnak arra, hogy az MKSZ sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást valósítson meg az ország területén. Jelen pályázat szabályai alapján, a pályázat keretében az ingatlanokra irányuló fejlesztést az MKSZ által pályázati eljárást követően kiválasztott vállalkozás(ok) végzi(k) el.
A pályázó nyertes pályázat esetén nem kap vissza nem térítendő támogatást, azaz saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem kell a támogatással elszámolnia.
A pályázati eljárás lebonyolítása a következő sarokpontok mentén halad:
i. A pályázó jelen kiírásban szereplő feltételek mentén beadja pályázatát az MKSZ-hez.
ii. Az MKSZ a felújítás helyszínén tervezői helyszíni szemlét és felmérést végez, a meglévő tervrajzok és a helyszíni egyeztetések alapján pontosítja a műszaki tartalmat. A műszaki tartalomról jegyzőkönyv készül, azt az MKSZ, illetve a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával és az szükséges, akkor az ingatlan tulajdonosa is) aláírásával hitelesíti, a későbbiekben ezen tartalom a feladatok és munkanemek tekintetében nem változhat.
iii. Az MKSZ a helyszíni bejárás adatai és információi alapján műszaki koncepciótervet és előzetes vázlatos költségvetést készít.
iv. A pályázó - amennyiben nem egyezik az ingatlan tulajdonosával és az szükséges, akkor a tulajdonossal egyeztetve - áttekinti a dokumentációt, ha szükséges a műszaki tartalmon apróbb pontosításokat kezdeményez. A költségvetést hivatalosan írásban elfogadja, a szükséges forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozik.
v. A pályázó a szükséges pályázati biztosítékot átutalja az MKSZ számlájára.
vi. Az MKSZ elkészíti a szükséges tervdokumentációt és költségvetési kiírásokat, amelyeket az MKSZ, illetve a pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával és az szükséges, akkor az ingatlan tulajdonosa is) jóváhagy.
vii. Az MKSZ beszerzési eljárás keretében kiválasztja a kivitelezőt. A kivitelezés tényleges költsége az MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján kerül meghatározásra.
viii. A pályázó (amennyiben az nem egyezik az ingatlan tulajdonosával, akkor a pályázó mellett az ingatlan tulajdonosa) és az MKSZ megköti az együttműködési megállapodást, amelyben rendezik a szakmai elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét.
A helyszínek kiválasztása a pályázó szakmai programjának figyelembevételével, az útmutató 9. fejezetében olvasható értékelési szempontrendszer alapján történik.

Valamennyi pályázati kategória esetén, az MKSZ az ingatlan tulajdonosával - a pályázat nyertessé nyilvánítását követő 90 napon belül - megállapodást köt, amelynek főbb feltételei:
- az ingatlan tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul;
- ha a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll, a vagyonkezelő a beruházáshoz, felújításhoz kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul;
- a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül;
- az elvégzett felújítást az ingatlan tulajdonosa saját gazdagodásaként elismeri;
- az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését követően a teljes bruttó beruházási összeg (amely egyben a teljes gazdagodás elismert összege) 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti;
- a kivitelezés befejezését követően (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával) a beruházást az MKSZ üzembe helyezi;
- az MKSZ általi aktiválást követően az MKSZ a beruházással létrejött vagyongyarapodást átruházza a tulajdonosra a teljes bruttó beruházási összeg 30%-os értékén (a gazdagodás megtérítési előleg beszámításával);
- a pályázó köteles a felújítás saját könyveibe történő felvételével kapcsolatos számviteli dokumentumok MKSZ részére történő átadására;
- a pályázó határozott időre - pályázati kategóriától és a beruházási összegtől függően legalább 3 - 5 évre - szóló térítésmentes használati és hasznosítási jogot enged az MKSZ-nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, meghatározott idősávokban;
- az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel átengedi valamely MKSZ tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-nevelése feladatok ellátása céljára.

Amennyiben az I-III. pályázati kategória esetén a pályázó az ingatlan vagyonkezelője, a megállapodás - a pályázat nyertessé nyilvánítását követő 90 napon belül - vele kerül megkötésre. Ennek főbb feltételei:
- az ingatlan vagyonkezelője és tulajdonosa a megjelölt építési munkákhoz kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul;
- a megvalósított tárgyi eszköz beruházás, felújítás az ingatlan tulajdonosának tulajdonába kerül;
- a felek rögzítik, hogy az elvégzett felújítást az ingatlan tulajdonosa saját gazdagodásaként elismeri;
- az ingatlan tulajdonosa kötelezettséget vállal, hogy a megállapodás megkötését követően a teljes bruttó beruházási összeg (amely egyben a teljes gazdagodás elismert összege) 30%-át gazdagodás megtérítési előleg jogcímen az MKSZ által megjelölt számlára megfizeti;
- a gazdagodás megtérítéséről a tulajdonos és a vagyonkezelő külön megállapodásban rendelkezik.
- a kivitelezés befejezését követően (a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával) a beruházást az MKSZ üzembe helyezi;
- az MKSZ általi aktiválást követően az MKSZ a beruházással létrejött vagyongyarapodást átruházza a tulajdonosra a teljes bruttó beruházási összeg 30%-os értékén (a gazdagodás megtérítési előleg beszámításával);
- a pályázó köteles a felújítás saját könyveibe történő felvételével kapcsolatos számviteli dokumentumok MKSZ részére történő átadására;
- a pályázó határozott időre - pályázati kategóriától és a beruházási összegtől függően legalább 3 - 5 évre - szóló térítésmentes használati és hasznosítási jogot enged az MKSZ-nek a fejlesztéssel érintett ingatlanon, meghatározott idősávokban;
- az idősávokban való használat jogát az MKSZ külön szerződéssel átengedi valamely MKSZ tagszervezetnek, kézilabdázás, kiemelt utánpótlás-nevelése feladatok ellátása céljára.
Az együttműködési megállapodás tervezete az MKSZ honlapjáról letölthető (http://www.mksz.hu). A megállapodásban a felek a fentiek mellett rendezik a szakmai elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A kivitelezés tényleges költségét a nyertes pályázó a kivitelezői tender lezárultát követően az együttműködési megállapodás mellékletében ismerheti meg.
A kivitelezés tényleges költsége - amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei is befolyásolnak - az MKSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján kerül meghatározásra.
A pályázót a beadott pályázat alapján - amennyiben pályázata érvényes és eredményes - szerződéskötési kötelezettség terheli, amely nem teljesítése szankciót von maga után. A nyertes pályázó akkor állhat el az együttműködési megállapodás aláírásától, ha
- az I. pályázati kategóriában a tényleges kivitelezési összköltsége 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az 5. pontban meghatározott, költségvetési kiírásokban szereplő árat (természetesen a pályázó ebben az esetben is dönthet az együttműködési megállapodás aláírása mellett. Ekkor a 8. pontban bemutatott szabályok az irányadóak), vagy
- a pályázó olyan ingatlan tulajdonosa, amely harmadik személy vagyonkezelésében áll és az MKSZ által kért, vagyonkezelői hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a vagyonkezelő hivatalos döntése miatt nem bocsájtják rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó.
- a pályázó az ingatlan vagyonkezelője és az MKSZ által kért, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot 30 napon belül a tulajdonos hivatalos döntése miatt nem bocsájtják rendelkezésre. Ebben az esetben az erről szóló döntés benyújtandó.

Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indokkal - esetleg indoklás nélkül - eláll az együttműködési megállapodás aláírásától, akkor a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.
Amennyiben a pályázó a szerződéskötési kötelezettségének a teljes beruházási költség megismerését követő 15 munkanapon belül nem tesz eleget, vagy 8 napon belül fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az MKSZ a pályázót visszalépettnek tekintheti és a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.
A pályázónak a szerződéskötést követő lehető legrövidebb időpontig a fejlesztés helyszínéül szolgáló munkaterületet az MKSZ, illetőleg az érdekkörében eljáró vállalkozó birtokába bocsátja. Ha ezt külön felszólításra sem teszi meg, akkor az MKSZ jogosult a szerződést megszüntetni, mely esetben a pályázó elveszti a Pályázati Biztosítékként megfizetett összeget.

10. PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK, BENYÚJTÁSÁNAK ÉS HIÁNYPÓTLÁSÁNAK MÓDJA HATÁRIDEJE
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az MKSZ honlapján érhetőek el. Az ott található adatlapot elektronikusan ki kell tölteni, ki kell nyomtatni és aláírni, az aláírt mellékleteket csatolni, majd postai úton tértivevényes küldeményként, vagy személyesen, esetleg kézbesítővel benyújtani.
A pályázat benyújtására 2020. január 31. 12:00-ig van lehetőség:
A pályázat akkor minősül benyújtottnak, ha legkésőbb a fenti határidőig papír alapon és elektronikusan is beérkezésre kerül.
Benyújtás címe: Magyar Kézilabda Szövetség, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76. A borítékon kérjük, hogy tüntessék fel az "Országos Tornaterem Felújítási Program VI. Ütem" elnevezést.
Az aláírt adatlapot és a mellékleteit két példányban, és oldalszámozva (csak az írott oldalakat számozva) kell benyújtani zárt borítékban. A borítékon szerepeltetni kell a pályázó megnevezését, és címét, valamint az "MKSZ felújítási program" szöveget.
A pályázat papír alapú beadása mellett az adatlap elektronikusan kitöltött példánya is benyújtandó az alábbi e-mail címre: palyazat@mksz.hu
A pályázat formai hiánypótlása egy alkalommal lehetséges! Az adatlapon szereplő adatok és pályázat mellékletét alkotó mellékletek a hiánypótlás keretében pótolhatóak.
Amennyiben a jelen pont szerinti, adott ütemhez tartozó határidőig a pályázat nem kerül beérkezésre papír alapon és azzal egyező tartalommal elektronikus formában, a pályázat automatikusan érvénytelennek minősül.
A formai ellenőrzés a pályázat benyújtást követő 15 munkanapon belül megtörténik. Hiánypótlásra a pályázónak 5 munkanap áll rendelkezésére.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, úgy pályázata a rendelkezésre álló adatok alapján kerül értékelésre. Támogatásba csak a formailag és tartalmilag teljesen megfelelt pályázat részesülhet.
A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség!
https://mksz.hu
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumentumokIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum